Uthyrningspolicy MerHem Sverige AB


• Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad. En viktig utgångspunkt är alla
människors lika värde. Vi ska verka för mångfald och integration.

• Vi ska bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster i samverkan
med övriga samhällsaktörer.

• Policyn grundar sig på lagar, ägardirektiv samt förturer enligt särskilda avtal och
överenskommelser samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renovering och
ombyggnad.

• Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga grunder och god kundvård

• Två sökande kan stå gemensamt på hyreskontraktet. Kontraktsinnehavaren ska vara
folkbokförd i lägenheten.

• Den som söker en lägenhet måste uppfylla grundläggande krav samt svara mot lägenhetens
uthyrningsprofil.

• Alla intressenter ska erbjudas boendekalkyl.

Grundläggande krav

Antal personer som ska bo i den sökta lägenheten får vid kontraktsskrivningen högst uppgå till

• 3 personer för 1 rum och kök

• 4 personer för 2 rum och kök

• 5 personer för 3 rum och kök

• 7 personer för 4 rum och kök

• 9 personer för 5 rum och kök

Krav för externa sökande

• Sökande får inte ha någon betalningsanmärkning avseende boende under de senaste 24
månaderna

• Sökande får inte ha någon konstaterad störning av allvarligare slag de senaste 12 månaderna

• Sökande ska kunna visa på ett behov av permanent boende

• Sökande/kontraktsinnehavare ska vara en fysisk person, inte företag, organisation eller
liknande

• Sökande som söker gemensamt ska vara gifta eller samboende med äktenskapsliknande
samlevnad där båda ska bo långsiktigt i lägenheten. Sökande och medsökande ska båda
uppfylla samtliga krav

Krav för interna sökande (omflyttningsplatsen)

• Sökande får inte ha haft ett inkassokrav för sin hyra under de senaste 12 månaderna

• Sökande får inte ha haft fler än en konstaterad och skriftligt meddelad störning under de
senaste 12 månaderna

Lediga lägenheter fördelas enligt nedan:

1. Bolagets egna behov
Exempelvis vid renovering och ombyggnation

2. Intern omflyttning
För bolagens egna hyresgäster. Den hyresgästen med längst boendetid i nuvarande lägenhet
prioriteras först.

3. Boplats
Den sökande med längst registreringstid hos oss prioriteras först.

© Mer Hem AB 2022 - ALL RIGHTS RESERVED