Våra Tjänster

Om Mer HemI vårt koncept är det värt att peka på fördelarna med att vår verksamhet är liten. Hur vägarna till beslutsfattande hos oss är kort och hur flexibiliteten och samarbetsviljan är stor. Även kontrollen både internt och externt i vår verksamhet håller hög nivå.
Vi förvärvar både råmark och detaljplanerade markområden där vi genomför projekten från ax till limpa. Allt består egentligen av tre faser i våra projekt där det börjar med markförädling, markexploatering och byggande av bostäder. Våra boenden består av villor, parhus och lägenheter vilka finns tillgängliga som bostadsrätter eller som bostäder som kan friköpas


Nyheter

Kontakta Oss

Kontaktuppgifter

Telefon
Daniel Spjut

070-649 03 77

E-post
Daniel Spjut

daniel@merhem.se

Ed

Mer Hem AB
Västra Torpvägen 15
668 92 Ed

© Mer Hem AB 2022 - ALL RIGHTS RESERVED