Anställda

Behöver du komma i direktkontakt med någon av våra anställda?

Projekt

Vill du veta mer om vad vi har gjort? Läs om våra projekt.

Sociala Medier

Mer Hem

Koncept

I vårt koncept är det värt att peka på fördelarna med att vår verksamhet är liten. Hur vägarna till beslutsfattande hos oss är kort och hur flexibiliteten och samarbetsviljan är stor. Även kontrollen både internt och externt i vår verksamhet håller hög nivå.

Vi förvärvar både råmark och detaljplanerade markområden där vi genomför projekten från ax till limpa. Allt består egentligen av tre faser i våra projekt där det börjar med markförädling, markexploatering och byggande av bostäder. Våra boenden består av villor, parhus och lägenheter vilka vilka finns tillgängliga som bostadsrätter eller som bostäder som kan friköpas. Vi vill marknadsföra våra områden som attraktiva i fina miljöer och våra bostäder som robusta och hållbara där allt från idé till utförande styrs och leds av av oss i Mer Hem som har sitt säte landsbygdssamhället Ed i Dalsland.

En av de viktigaste delarna i verksamheten är vårt samarbete med stabila och seriösa underleverantörer. Byggnaderna prefabriceras hos en av våra leverantörer och levereras som byggmoduler till byggplats där de sedan färdigställs med hjälp av våra leverantörers noga utvalda hantverkare.

Kvalité

I ett samhälle där allt roterar allt snabbare inom de flesta områden, då inte minst inom byggsektorn, finns alltid en överhängande risk att kvalité, säkerhet och hållbarhet inte alltid efterföljs eller når upp till kraven när stressnivån är hög och tiden är knapp.

Vi som kommer från landsbygden tror att just kvalité, säkerhet och hållbarhet är vårt signum i de flesta typerna av näringsverksamheter på landsbygden. Där finns vare sig tid eller ekonomi till att göra ett medvetet dåligt val eller arbete. Alla känner alla. I alla led i vår byggprocess görs all tillverkning och arbeten av kunniga, erfarna och utbildade hantverkare som alla ska trivas att jobba för och med oss. Detta är viktigt för oss då vi är en liten aktör på marknaden.

För Mer Hem är det viktigt att skapa mervärden i de bostadsområden vi utvecklar och skapar. Där det finns möjligheter försöker vi hitta lösningar så de boende får rekreation och avkoppling på sin fritid. För att uppnå detta ser vi en rad lösningar i form av olika bekvämligheter som vi är säkra på skulle passa in i våra nyproduktioner vilket skapar ett helhetskoncept som är vårt.

Vi vill inte bara visa upp god kvalitet i de boenden vi bygger utan också i det personliga mötet mellan oss och alla involverade parter där vi vill uppfattas som trovärdiga och seriösa. För att detta ska fungera så tror vi med bestämdhet att kommunikations- och informationsflödet måste hålla en hög nivå såväl internt som externt. Detta ingår också i vårt helhetstänk om kvalitet.